Tags » Dokumenti » Page 4

Jo

17 Jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.
Lūkas evaņģēlijs, 8.nodaļa
—-
https://bonis.lv/2016/06/27/arhivi-ko-kgb-vdk-slepa-lietuva-veselas-123-ari-latvijai-spivi-noderigas-kartotekas/

Galerija